od února 2004 působí firma Viting Silesa s.r.o. v nových prostorách
na ul. 28. října 10 (u Sýkorova mostu) v centru Ostravy